تبلیغات
گروه فرهنگی انصار المهدی - دوست

دوست

نتیجه تصویری برای سلام بر ابراهیم.دوست
در یكی از عملیات های نفوذی در منطقه گیلان غرب یكی از رزمندگان شجاع به نام ماشاءاﷲ عزیزی در حال عبور از
دشمن در نزدیكی او سنگر دیده بانی داشت و آن
میدان مین به علت انفجار، به سختی مجروح شد و همان جا افتاد
ساعاتی بعد ابراهیم با استفاده از تاریكی
هیچكس امیدی به زنده ماندن او نداشت
منطقه در تیررس كامل دشمن بود
شب و با شجاعت به سراغ او رفت تا بتواند پیكر او را به عقب منتقل كند
ابراهیم او را به عقب
ولی با تعجب مشاهده كرد كه بدن بی رمق، او خارج ازمیدان مین در محل امنی قرار دارد
بعدها زنده
در راه بازگشت بود كه متوجه شد ماشاءاﷲ هنوز زنده است و اون رو سریع به بیمارستان رساند
منتقل كرد
یاد عزیزی در دست نوشته هایش آورد كه
وقتی در میدان مین بی هوش روی زمین افتاده بودم چهره ای نورانی را
بعد هم مرا از محدوده خطر
مشاهده كردم كه بالای سرم آمد و سرم را به زانو گرفت و دست نوازشی بر سرم كشید
یكی از دوستان ما می آید و تو را نجات خواهد داد
خارج كرد و فرمودند
لحظاتی بعد احساس كردم كسی مرا تكان
وقتی هم به هوش آمدم متوجه شدم بر روی دوش ابراهیم قرار
می دهد و بعد مرا روی دوش قرار داد و حركت كرد
از این رو ماشاءاﷲ خیلی به ابراهیم ارادت داشت
دارم
بعد از شهادت ابراهیم بود كه ماجرای آن شب را برای ما تعریف كرد و گفت آن جمال نورانی از ابراهیم به عنوان
دوست یاد كرد

موضوع: مهدویت،
[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 02:01 ب.ظ ] [ مهدی عسکری ]